เส้นทางการติดต่อเรา  E-Mail:Phradongyang@hotmail.com หรือ  ติดต่อโดยตรงที่ สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐   สนใจซีดีธรรมะ  ติดต่อทางเมล์ได้เลยครับ หรือโทรศัพท์ 089-949-1883
ชมภาพโครงการบวชชีพุทธชยันตี
มองหาที่จะไป มองหาธรรม มองหาตน

วัดดงก้าวกัลยาราม
สถานที่วิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา
ขอให้พระพุทธศาสนา  จงตั้งมั่นบนผืนแผ่นดินไทย  ตราบชั่วกาลนาน            สำนักปฏิบัติธรรม  อุทยานธรรมดงยาง
UPDATNE  15 - มกราคม -2556
บอกเล่าเรื่องราวเก่าๆที่ดงยาง
ติดต่อสอบถามงาน    089-949 1883  @ 085-201 1531

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อสืบต่อก่อแนวพระสงฆ์ที่มีความสนใจ
ในการเป็นผู้ท่องจำปาฏิโมกข์ทางคณะสงฆ์ วัดป่านาแก จึงได้จัดโครงการ
สองขึ้นมาเริ่มโครงการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 2556 พระสงฆ์รูปใด
ทีที่สนใจอยากเป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ โดยคณะสงฆ์พระพี่เลี้ยงที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำสั่งสอน จนท่านกลายเป็นหนึ่งในผู้ทรง
ปาฏิโมกข์ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 087-2514963


ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเจริญทางวัตถุเข้ามามีบทบาทกับมวลมนุษย์อย่างมาก การจาริกธุดงค์อาจมีความแตกต่างจากสมัยครูบาอาจารย์รุ่นก่อน แต่ในส่วนของข้อวัตร
ในการธุดงค์นั้นยังคงเหมือนเดิมทั้ง 13 ข้อ ให้ภิกษุ ได้นำมาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้เบาบางจากกิเลส การนำเทคโนโลยีเข้ามีมีส่วนในการเผยแผ่ศาสนา
ทำให้มีความได้เปรียบสมัยก่อนอย่างมากในข้อจำกัดของเทคโนโยยี และความทันสมัยก็ไม่สามารถช่วย เหลือในบางสิ่งบางอย่างได้ พระสงฆ์ยังคงต้องฝึกความอดทน
อย่างมากในการเดินทาง หากถามว่าได้อะไรจากการจาริกธุดงค์ในทุกครั้ง ก็มีความได้ในหลายเรื่อง ซึ่งไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้หมด แต่ที่ได้ให้เรา
เห็นเป็นเบื้องต้น คือได้ความอดทนอดกลั้น เพราะว่าการเดินทางนั้นมีแต่ความยากลำบากให้นักเดินทาง หากนักเดินทางท้อ และถอยระหว่างทางก็ทำให้ไม่ได้มีโอกาส
สัมผัสถึงความรุ้สึกเมื่อถึงเส้นชัย ความอดทน จึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนควรมี และมีให้มาก